Turvalisus

Mõistame kui tähtis on meie klientidele neid puudutavate andmete konfidentsiaalsus. EasyDNA hindab oma klientide konfidentsiaalsust kõrgelt ning tagab selle kogu DNA testimise protsessi vältel. Sellel lehel kirjeldame viise, mida rakendame üksikisikuid puudutava informatsiooni turvalisuse tagamiseks.

Mõiste “isikuandmed” all peetakse silmas sellist informatsiooni nagu Teie nimi, sünniaasta, e-mailiaadress, postiaadress või telefoninumber ehk info, mida on võimalik kasutada Teie isiku tuvastamiseks. Me ei anna ega müü klientide konfidentsiaalseid andmeid ega isikuandmeid kolmandatele, kliendi tehinguga mitteseotud isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik teenuse osutamiseks EasyDNA kliendile.

Enamjaolt on teil võimalik külastada meie kodulehte, ilma et teataksite meile, kes te olete. Me töötleme Teie isikuandmeid kindlatel eesmärkidel ja kasutame neid ainult selleks, et osutada Teile oma teenuseid. Me säilitame Teie andmeid kooskõlas kõikide kohaldatavate aruandlust ja dokumentide säilitamist puudutavate seaduse ja eetika nõuetega.

Me ei müü, jaga ega levita Teie isikuandmeid kolmandatele pooltele. Isikuandmeid võidakse välja anda ainult järgmistel juhtudel: vastamaks politsei ja valitsusasutuste nõuetekohastele infopäringutele; täitmaks seadusi, määrusi, kohtukutseid või kohtu korraldusi, pettuste või võltsingute ennetamisele kaasaaitamiseks.

Interneti kaudu kogutavate isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutame andmevõrke, mis on muuhulgas kaitstud ka selle tegevusala jaoks standardsete tulemüüride ja paroolidega. Me rakendame Teie isikuandmete käsitlemise käigus mõistlikkuse piires abinõusid, mille ülesanne on kaitsta kõnealust informatsiooni kaotsimineku, väärkasutamise, lubamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Ehkki me ei ole suutelised andma tagatist, et andmed ei lähe kaotsi või neid ei kasutata vääralt või ei muudeta, püüame selliste kahetsusväärsete juhtumite esinemist vältida.

Käesolevad andmekaitsepõhimõtted on kohaldatavad ainult www.easydna.ee veebisaidi ja mitte kolmandate poolte veebisaitide jaoks. Me võime esitada linke teistele veebisaitidele, mis võivad meie meelest külastajatele huvi pakkuda. Käesolevad andmekaitsepõhimõtted ei ole mõeldud kohaldamiseks ükskõik millise viidatava ja EasyDNA-le mittekuuluva saidi puhul.

Kui teil on mingisuguseid küsimusi või kaebusi meie tegevuse vastavuse kohta andmekaitsepõhimõtetele või kui tahate esitada meile soovitusi või kommentaare, et tõsta easydna.ee privaatsuspoliitika kvaliteeti, palun saatke meile e-kiri aadressil: info@easydna.ee.

Endeavor Labori akrediteerimine:

A2LA akrediteerimine

ISO17025:2005

CAP akrediteerimine

AABB tunnistus

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Shopping Cart