Raha tagastamise reeglid

1. Juhul kui klient soovib teenuse osutamise tellimuse lõpetada 2-3 päeva jooksul enne määratud tähtaja möödumist, alates teenuse tellimuse kuupäevast:

1.1 Klient peab Ettevõtet informeerima kirjalikult (e-postiga info@easydna.ee) ning tasuma (ettevõtte poolt kantud) halduskulutused;

1.2 Ettevõte tagastab Kliendile rahasumma, mis oli makstud valitud testi eest, arvates sellest maha ettevõtte halduskulutused.

2. Juhul kui Klient soovib lepingu katkestada peale  2-3 tööpäeva peale teenuste eest tasumist või kui DNA proovide võtmise komplekt on juba kliendile saadetud, siis raha ei tagastata.

3. Teenuste eest saab tasuda kreeditikaardiga, elektronpangandusega. Tasudes kreeditkaardiga, siis kreeditkaardi kasutamise eest tasub Ettevõte, kõikidel muudel viisidel tasudes kulutused katab klient oma kulul. Rahasumma, mis on makstud tellitud teenuste eest, peab vastama Ettevõtte veebilehel olevale DNA uuringute hinnakirjale.

Shopping Cart